fbpx

ÇAĞLAR ve PARALELLER BOYU ÇANTANIN TARİHÇESİ

ÇAĞLAR ve PARALELLER BOYU ÇANTANIN TARİHÇESİ

Geçmişi hatırlamak ve tartmak bugünü anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı bu sayede bireyin ve toplulukların varlığının tanımlanmasını ve yorumlanmasını sağlar, bir yarının tasarımını oluşturur. Günlük yaşamı devam ettirilebilir kılan para, telefon, aksesuar, kozmetik malzeme, tıbbi malzeme gibi madden ve manen kıymetli eşyaların muhafazasını, transferini, taşınmasını ve ulaştırılmasını sağlayan çanta, günümüz anlarının paydaşı ve yoldaşıdır. Çantanın tarihsel yolculuğunu gözlemlemek, varlığın dününe, bugününe ve yarınına işaret etmektir.
Bu işaretler bütünün ilkine ne zaman, nerde, nasıl ve neden imza atılmıştır?

Moda tarihçisi Farid Chenoune’a göre; moda kavramının içindeki en eski ve en evrensel objedir çanta. Dünlerden birinde, tarih öncesi devirlerde avcıların avcılık malzemelerinin taşınmasında ve avlarının muhafaza edilmesinde çanta kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Amazonların kese formunda oluşturduğu çantalar, şamanların balık derisiyle yaptığı keseler, çantaların antik çağ örnekleri arasında yer almaktadır. Çanta tanımı Antik Mısır, Urartular ve Sümerlere ait hiyeroglifler ile aktarılmıştır. Bu bilgiler ve hiyeroglifler ışığında erkek cinsinin kadından daha önce işlevsel açıdan çanta kullandığı tahmin edilmektedir. Türkler ’de çanta Orta Asya’da heybe ve torba formunda kullanılmaya başlanmıştır. Dönemsel olarak tahıl ürünleri ve tohumların taşınmasında kullanılan çanta, Afrikalı rahipler tarafından lüks ve iktidarın sembolü olarak boncuklu torba çantaları kullanılmış, böylece estetik ve anlamlandırma fikri ortaya çıkmıştır.
Estetik yapı, modernizasyon nasıl sağlandı ve işlevsellik nasıl yorumlandı?

Rönesans Dönemiyle birlikte hediye aracı olarak görülen çanta, işlemeler ile estetik açıdan donanım kazanmıştır. Statü simgesi olarak görülen çanta, değerli taşlar ile zenginleştirilmiştir. Avrupa’da 16. Yüzyılda kabarık elbiseler ve eteklerin içine saklanarak kullanılacak çantalar üretilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ’nda ise özellikle mektup ve para çantaları kullanılmıştır. 17. Yüzyılda çanta dikimi ve işlemeleri estetik açıdan ivme kazanmış, erkekler tarafından da kullanımı sıklaşmıştır. 18. Yüzyıl ile modaya entegre edilen çanta, kıyafetler ile uyumlulaştırılmış, hobo çanta üretimi artmıştır. Çantanın modernizasyonu ise 19. yüzyıl sonlarına dayanır. Bu dönem çok bölmeli el çantaları ile anılmaktadır. 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrasında fazlaca yıkım ile yaşanan değişimle birlikte çanta artık bir gereklilikten çok bir ifade yöntemi, kimlik ve estetik bir aksesuar olarak konumlanmaya başlamıştır.

Çanta tasarımı ve üretiminde dün ve bugün, anı ve yarını nasıl etkileyecek?

Günümüzde renk, biçim, büyüklük gibi özellikleriyle farklılaşan onlarca çanta türü, seri üretimi sağlanan ya da klasikleşen onlarca çanta biçimi bulunmaktadır. Değişen dünya ve teknolojik gelişmeler, ulaşma ve ulaştırma gücü, alternatiflere erişebilirlik, kurumsallık, markalaşma, estetik bilgi birikim ve yargılar, üretimi şekillendirmiş ve şekillendirecektir. İşlevsellikten ziyade statü kavramı, modanın yeni yönetsel fikri haline gelmektedir. Yarın, birbirlerine daha da yaklaşacak ve yakınlaşacak milyarlarca insan, bir sürü rengin, şeklin, kültürün ve bilginin doğumuna ve ölümüne karar verecek ve tanıklık edecektir.
Çanta, moda, estetik canlıdır ve canlılığını sürdürerek, insani, kültürel, teknolojik, iklimsel, ekonomik, politik değişim ve dönüşümlere oryante olarak varlığını sürdürecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir